Posts

மக்கள் வங்கி

Image
 மக்கள் வங்கி 

பிரபல ஊடக நிறுவனமான லேக் ஹவுஸிலிருந்து 300 ஊழியர்களை சுய விருப்பின் பேரில் பணியினை முடிவுறுத்த 600 மில்லியன் அவசியமாம்

Image
  பிரபல ஊடக நிறுவனமான லேக் ஹவுஸிலிருந்து 300 ஊழியர்களை சுய விருப்பின் பேரில் பணியினை முடிவுறுத்த 600 மில்லியன் அவசியமாம்

Shanakiyan MP

Image
 பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் புலம்பெயர் மக்களிடம் மக்களுக்கு உதவி செய்ய கோரிக்கை